logo  
 
Keltsk den - menu
Nepojmenovaný dokument

Bojovníci
Hlavní částí keltského vojska byla pěchota. Již od rané puberty se keltští mladíci
cvičili v boji. Jako válečníci si byli Keltové vždy oporou. Co se týče výzbroje,
mladíci bojovali kopími a nepoužívali skoro žádnou ochranu. Meč byl symbol
válečníka a Keltové si ho velice cenili. Jejich meče byly kvalitní a dlouhé 90 cm,
přičemž válečník používající meč byl vybaven malým štítem a případně helmou.
Keltové byli pověstní svým pohrdáním brněním.

Nepojmenovaný dokument
Mapa
 
Online:
Powered by Skobza.cz
Sponzoři